Jak na půst

Postupem času jsem si uvědomil, že to nestačí. Že půst je jen technika, která řeší následky konzumace nekvalitních potravin a špatného životního stylu. Chcete kvalitní potraviny? Kupujte originální dárky k výročí. Většina lidí se totiž k půstu dostane až poté, co onemocní nějakou nemocí, se kterou si zdravotnictví neví rady.

Proto jsem do knihy přidal první dvě části, které pojednávají o kvalitě potravin a nemocech, které s kvalitou potravin souvisejí.

To je jedna z hlavních příčin velmi špatného stavu naší populace.

Pokud si to neuvědomíme a nezačneme proti tomu konat, půst sám o sobě stačit nebude.

Drtivá většina zdravotních problémů vzniká špatnou výživou. Cílem těchto dvou kapitol není děsit čtenáře, i když informace, které se dočtete, jsou děsivé a bohužel pravdivé. Cílem je na tyto skryté informace upozornit a ukázat prokázanou spojitost mezi kvalitou potravin a stále se zhoršujícím stavem populace v našem státě.

Jsme to, co jíme. A my chceme jíst kvalitně. Proto kupujte originální dárek pro tatínka.

Třetí tématická část Vás provede půstem a vším, co s tím souvisí. Půstem, který jako jedna z mála komplexních léčebných technik, má schopnost zvrátit negativní důsledky konzumace nekvalitních potravin a špatného životního stylu.

Vždyť přece být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální.

Současná kvalita potravin – jeden z hlavních důvodů, proč začít půstovat

V historii lidstva najdeme spoustu období, kdy lidé neměli co jíst, kdy díky tomu jedli cokoliv, co alespoň vzdáleně mohlo zasytit hlad.

Existuje ovšem pouze jedno období, kdy lidé žijí v relativním blahobytu a přesto vědomě do jídla přimíchávají jedy, které prokazatelně poškozují jejich zdraví. Bohužel v tomto období žijeme posledních 20 let.

Kvalita potravin – jak ji srovnat.

Abychom mohli objektivně srovnat kvalitu potravin, musíme jít do minulosti a podívat se na normy, které tuto oblast regulovaly dříve a nyní. To naštěstí lze. Pojďme se tedy podívat na kvalitu základních druhů potravin, které tvoří jádro našeho jídelníčku.

 

  1. Ovoce a zelenina

U zeleniny a ovoce si musíme dávat pozor zejména na dvě věci.

Na dusičnany a pesticidy.

Dusičnany

Co jsou dusičnany?

Dusičnany jsou chemicky soli kyseliny dusičné (např. draselné nebo sodné soli) tvořící přirozenou součást rostlinné i živočišné hmoty (produkty metabolismu).

Dusičnany v zemědělských plodinách

Obsah dusičnanů v zemědělských plodinách závisí na řadě faktorů a vzájemné interakci jejich působení. K nejdůležitějším faktorům patří světelné poměry (intenzita a délka slunečního svitu). Zelenina ze zimní a předjarní produkce vykazuje vyšší obsahy dusičnanů než z letní sklizně. Zvýšený obsah dusičnanů v poživatinách, respektive v plodinách, může mít dále svůj původ v nadměrném používání hnojiv (dusičnany jsou hlavní součástí průmyslových hnojiv) v zemědělství a v jejich nevhodné aplikaci (např. na podzim). Velké rozdíly v obsahu dusičnanů jsou i mezi jednotlivými druhy, odrůdami, popř. konzumními částmi plodin.

Možná nebezpečí pro lidský organismus

Při běžných koncentracích nepůsobí dusičnany na zdravého člověka škodlivě. Zvýšený obsah dusičnanů, popř. dusitanů je však nežádoucí. Metabolickou přeměnou dusičnanů v lidském těle totiž vznikají dusitany a ty se přeměňují dále na nitrosaminy s kancerogenními účinky. Další nebezpečí představují dusičnany u kojenců. Vážou se na červené krevní barvivo hemoglobin, které má u malých dětí jinou chemickou strukturu, a blokují tak přenos kyslíku v těle. To může způsobit dýchací problémy dětí doprovázené modráním tkání – tzv. cyanóza kojenců – až udušením. *1

Jak je to nyní s proklamovanou zdravostí zeleniny a ovoce? Opravdu jsme dříve jedli ovoce a zeleninu plnou pesticidů a dusičnanů, zatímco nyní je to v pořádku?

Na tyto otázky lze pravdivě odpovědět tím, že posoudíme normy, které platily dříve, a které platí nyní.

Líbil se vám článek? Více kvalitních potravin a originální dárek pro přítele najdete zde.

Tento web pojednává o zdravé stravě a vše kolem toho